1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Välkommen Till Ahlan Omsorg !

Vi på Ahlan Omsorg har stor och lång erfarenhet av att jobba med sociala arbeten som föreningsliv. De flesta av oss har jobbat inom just målgruppen nyanlända nästan i 11 år ,som etableringslots bla . Bland oss finns socionom, skolkurator, undersköterskor och psykolog.

Vi driver just nu Tjänsten stöd och matchning i samarbete med Radix Kompetens i både Umeå och Gävle .

Vi planerar driva Stödboende och HVB I framtiden.

Syfte

Syftet med verksamheten är att skapa möjligheter och förutsättningar för en tryggare och stabilare grund och tillvaro för den unge.

Personal

Vår personal är erfarna. De består av olika med människor med olika ursprung. Bland oss finns socionom, skolkurator, undersköterskor och psykolog.

Vår Vision

En Tryggare grund är verktygen till framgång.