1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Om oss – Ahlan Omsorg

Vi på Ahlan Omsorg har 11 års erfarenhet inom området. Vi jobbade med etableringslots, arbetsträning och integrationsfrämjande aktiviteter. Vi i ledningen och en del personalen har även jobbat inom föreningslivet.

Vi vet att framgången börjar med att ha en god relation mellan god man, skolan, socialtjänsten och övriga positiva nätverk .

Vår högsta prioritet är den unges individuella behov.

Vi skräddarsyr på så sätt en plan utifrån den unges specifika behov.