1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

hem02(1)Nu kan du välja Stöd och matchning hos Radix Kompetens!

Tjänsten Stöd och matchning (STOM) vänder sig till dig som är arbetssökande och snabbt vill ha hjälp med att hitta ett jobb.
Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få tillgång till tjänsten. Eftersom dina behov och kompetenser är unika anpassas innehållet i tjänsten efter just dig.
Vi hjälper fram dig till jobb genom bland annat individuella samtal, företagskontakter, studiebesök och workshops. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill skriva in dig på stöd och matchning hos Radix Kompetens. Hos oss får du en engagerad, kunnig och näringslivsinriktad handledare vilket ökar dina möjligheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Vi har ett stort kontaktnät bland företag och organisationer på din ort och vet vilka kompetenser som efterfrågas.
Vi har också utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden som ger dig rätt kompetens.
Läs mer om Stöd och matchning i Af,s faktablad